Riskli Bebeklerin Özellikleri

Riskli Bebeklerin Özellikleri

Riskli Bebeklerin Özellikleri Nelerdir?

Bu bebekler ve küçük çocuklar aşağıda sıralanan özellikleri sebebiyle Riskli sayılmaktadır:

1-Motor Gelişim:

1-3 ay arasında baş kontrolü gelişmemişse, 6-8 ay arasında desteksiz oturmuyorsa, 12-15 ay arası yürüme başlamamışsa motor gelişimde aksama vardır.

2-Sosyal Gelişim:

1-3  aylık bebek göz kontaktı kurmuyorsa ve gülümsemeye yanıt vermiyorsa, 4-6 aylıkken kucağa alınmaya tepkisiz ise, 7-9 aylık döneminde yabancı kaygısı yaşamıyorsa, 9 aylık işaret parmağı kullanmıyorsa ve basit taklit oyunlarına (cee- e oyunu gibi) tepkisiz ise, 12 aylıkken bay bay yapamıyorsa, 15-18 aylık yetişkinlerin yaptığı basit işleri taklit etmiyorsa, 2 yaşa doğru yaşıtları ile yan yana oynamıyorsa, hatta ebeveyni dışı yetişkinlere bile ilgisiz ise veya dış dünyanın pek farkında değilse, 3 yaşına geldiğinde senaryolu oyun (evcilik, doktorculuk vb.) oynayamıyorsa Riskli Bebektir.

3-Dil Gelişimi:

8-9 aylık söylenilen tek kelimeleri anlamıyorsa ve heceleme (dada, baba, mama) yoksa, 12-18 aylık arasında anlamlı kelimeler kullanmıyorsa, iki yaşına geldiğinde cümle kurmuyorsa, üç yaşında uzun cümle kuramıyorsa ve söylediklerinizi anlayıp anlamadığından emin değilseniz Riskli Bebek olabilir.

Yaşamın ilk yılında insan yüzünden ziyade cansız nesneler odaklanma, boşluğa bakma, tuhaf ağız hareketlerinin olması, 1-2 yaştan sonra parmak ucunda yürüme, dönme, el çırpma, kanat çırpma, tuhaf sesler çıkarma, oyuncaklarla diğer çocuklar gibi değil de farklı oynama (örn. detaylarına takılma), yaşına uygun olmayan nesnelere aşırı ilgi duyma (logolar, rakamlar, harfler, kredi kartları vs.) riskli bebeklerde görülen diğer başka özelliklerdir.

Özellikle 2500 gr altında doğan veya 32’inci gebelik haftasından önce doğan çocukların bir kısmında gelişimsel aksamalar görülür. Bu aksamalar en ağır biçimde 1000 gr altında doğan çocuklarda görülmektedir.

Serebral palsi, tuberoskleroz, görme veya işitme engelli olan çocuklarda sosyal- duygusal ve dil gelişimi aksamaları ve hatta otistik belirtiler görülebilir. Ancak fiziksel sorunlar ön planda olduğu için genelde bu sorunların fark edilip uzmana başvurulması geç yaşta olmaktadır.

Otizm ve başka nörogelişimsel bozukluklarda genetik geçiş önemli olduğu için, birinci çocuğu otizmli olan aileler yeni doğan bebekleri ile ilgili kaygılıdırlar. Bu alanda ailelere önerilecek yol diğer çocuklarında herhangi bir belirti gördüklerinde veya herhangi bir gelişimsel aksama hissettiklerinde zaman kaybetmeden doktora başvurmalıdırlar. Hatta 6 ayda bir uzman değerlendirmesine başvurup gelişimsel aksama olup olmadığını öğrenmeleri de ikinci bir yoldur.

Ülkemizde Çocuk Esirgeme Kurumu diye bilinen kurumlarda yetişen çocuklar, yani tek ve stabil bir bakım vereni olmayan, yeterince sosyal-duygusal uyaran almayan çocukların önemli bir kısmında dil gelişim geriliği, duygusal küntlük, hiperaktivite ve otistik belirtiler sık görülmektedir. Bu belirtiler sadece bu grupta değil, kendi biyolojik ebeveyni ile yaşayan ancak yeterince uygun uyaran almayan, elektroniğe aşırı maruz bırakılmış çocuklarda sık görülmektedir.

Riskli Bebeklerin Erken teşhisi neden önemlidir?

Bu durum erken tespit edildiğinde çocuğun yetersiz olduğu alanlarda ona destek vermek, uygun ve zengin uyaranlarla çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sunmak için çok önemlidir.

Çocuğunuz herhangi bir alanda yaşıtlarından geri ise size;

“Bekleyin belki kendiliğinden geçer” diyen uzmanlardan KAÇININ !!!


Ebeveyn Eğitim Programı (Otizm ve Gelişimsel Aksamalı Çocuklar İçin)

Kitabın Yazarları:

  • Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes
  • Dr. Oktay Taymaz Sarı
  • Doç. Dr. Canan Tanıdır

Ebeveyn Egitim Programı (Otizm ve Gelisimsel Aksamalı Çocuklar Için)

Simurg Art Yayınları, akademik ve bilimsel çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Bilim serimizin ikinci kitabını yayınlıyoruz.  Kitabın hazırlanması için üç değerli bilim insanımız çaba harcadılar. “Simurg Art” olarak kendilerine teşekkür ederiz, bu kitap önemli bir boşluğu dolduracak.

Otizm ve gelişimsel aksamalı çocukların ebeveynleri evde çocuklarını nasıl daha iyi geliştirebileceklerini sıklıkla sormaktadırlar. Bu kitap çocuklarının;

  • Sosyal becerilerini geliştirmeyi,
  • Dil becerilerini kazanmasını,
  • Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeyi,
  • Öz bakım becerilerini kazanmasını,
  • Davranışsal sorunlarını gidermeyi,
  • Beslenme sorunlarını çözmeyi,

amaçlayan aileler için evde neler yapabilecekleri ile ilgili bir kılavuz olarak kaleme alınmıştır.


Riskli Bebek ve Küçük Çocuklar için Etkinlikler

Yayın evi: Nobel Tıp Kitabevi

Yazar: Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa sayısı: 256 Sayfa


Telefone-Randevu
TelefonWhatsApp