Özgeçmiş

Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes

Çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrisi uzmanıdır. 1994-2013 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İstanbul Tıp Fakültesinde eğitimci, araştırmacı ve yönetici olarak pek çok görev üstlenmiştir.

1996 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, Türkiye’nin ilk Otizm polikliniği ve ilk Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu kliniğini kurup ,2013 yılına dek bu kliniklerin yöneticiliğini yapmıştır.

2013 yılından itibaren akademik ve klinik etkinliklerini İstanbul Çocuk Ergen Psikiyatrisi Enstitüsünde yürütmektedir.

Türkiye Otizm Eylem Planı çerçevesinde Sağlık Bakanlığının başlattığı aile hekimlerinin otizm erken tanı eğitim planını gönüllü olarak yaparak 21 bin aile hekiminin bu eğitimi almasını çocuk psikiyatrları ile iş birliği içinde sağlamıştır.

100’ün üzerinde araştırması uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmıştır. Yayınladığı eserler 5000 üzerinde alıntılanmıştır.

2013-2022 arasında yazdığı 6 (altı) bilimsel kitabı bulunmaktadır: Otizm Spektrum Bozuklukları: Tanı ve Tedavi, Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu , Bebeklikten Erişkinliğe Otizm, Nörogelişimsel Bozukluklar, Tanının Ötesinde Asperger ve Otizm  ve  Ebeveyn Eğitim Programı (otizm ve gelişimsel aksamalı çocuklar için)

Temel ilgi alanı hem çocuklarda hem erişkinlerde nörogelişimsel bozukluklardır. 25 yılı aşkın süredir Otizm , Asperger Bozukluğu ,Gelişimsel aksamalar,Dil gelişim problemleri, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Ögrenme sorunlarının değerlendirme, tanı  ve tedavi planlaması   ile ilgilenmektedir.

Tedavi ve takip programı   çok boyutlu yaklaşımdır , dolayısı ile pek çok meslek grubu (genetik uzmanı, nörolog, psikolog, özel eğitimci, konuşma terapisti vs) ile yakın iş birliği yürütmektedir.


Eğitim Geçmişim
1981-1987

İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1987

Tıp Doktoru ünvanı aldım.

1987-1992

Uzmanlık Öğrencisi, Psikiyatri Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1992

Psikiyatri Uzmanı oldum.

1992-1994

Üst İhtisas, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1994

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı oldum.

Yurt Dışı Akademik Çalışmalar

2001

Misafir Öğretim Üyesi, Çocuk Psikiyatrisi Bölümü, Ann Arbor, Michigan University,America.

2004

Seçilmiş Araştırmacı, Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Bozukluklar Programı (Mental Health and Developmental Disabilities), Childrens Hospital Boston, Harvard Tıp Fakültesi, Boston, Amerika

2005

Misafir Öğretim Üyesi, Walsh Laboratuvarı, Genetik Bölüm, Harvard Tıp Fakültesi, Boston, Amerika

Üniversitedeki Görevler

2008 -2011

Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1995-2011

Asistan Eğitim Program Sorumlusu. Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1995-2005

Tıp Talebeleri (5’nci sınıf) Eğitim Koordinatörü. Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1995-2011

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Klinik Kurucu ve Direktörü. Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı ,İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1995-2011

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Polikliniği Direktörü, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

Akademik Konum

1994-95

Öğretim Görevlisi, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

1995-2001

Doçent, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

2001-2013

Profesör, Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi

2013 / Şuan

İstanbul Çocuk Ergen Psikiyatrisi Enstitüsü

Telefone-Randevu
TelefonWhatsApp