Kitaplar

Ebeveyn Eğitim Programı (Otizm ve Gelişimsel Aksamalı Çocuklar İçin)

Kitabın Yazarları:

 • Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes
 • Dr. Oktay Taymaz Sarı
 • Doç. Dr. Canan Tanıdır

Ebeveyn Egitim Programı (Otizm ve Gelisimsel Aksamalı Çocuklar Için)

Simurg Art Yayınları, akademik ve bilimsel çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Bilim serimizin ikinci kitabını yayınlıyoruz.  Kitabın hazırlanması için üç değerli bilim insanımız çaba harcadılar. “Simurg Art” olarak kendilerine teşekkür ederiz, bu kitap önemli bir boşluğu dolduracak.

Otizm ve gelişimsel aksamalı çocukların ebeveynleri evde çocuklarını nasıl daha iyi geliştirebileceklerini sıklıkla sormaktadırlar. Bu kitap çocuklarının;

 • Sosyal becerilerini geliştirmeyi,
 • Dil becerilerini kazanmasını,
 • Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeyi,
 • Öz bakım becerilerini kazanmasını,
 • Davranışsal sorunlarını gidermeyi,
 • Beslenme sorunlarını çözmeyi,

amaçlayan aileler için evde neler yapabilecekleri ile ilgili bir kılavuz olarak kaleme alınmıştır.


TANININ ÖTESİNDE OTİZM VE ASPERGER / BİLİM

Kitabın Yazarları:

 • Prof.Dr. Nahit Mukaddes
 • Doç.Dr. Ayşe Kılınçaslan
 • Doç.Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya

Bu Kitapta Bu iki Durumun Bilinen Ve Bilinmeyen Yönlerini Bilimsel Veriler Ve Mesleki Deneyimlerimizle Birleştirerek Açıklamaya Çalıştık. ‘Nöroçeşitlilik’ Kavramı içerisinde Her Türden Gelişimsel Zorluğu Olan Ve Olmayan Bireylerin Birbirlerine Karşı Hoşgörülü Ve Destekleyici Bir Yaşam Sürdükleri Bir Dünya Dileğiyle Bu Kitapta Bir Araya Geldik.

Otizm Ve Asperger Denildiğinde Ilk Akla Gelen Yetersizlikler Olsa Da, Bu Kişilerde Farklı Zihinsel Süreçlerin Olması; Kendi Ilgi Alanlarında Daha Çok Yoğunlaşmalarını, O Alanda Genel Topluma Göre Daha Becerikli, Ayrıntıcı, Yaratıcı Ve Başarılı Olmalarını Da Sağlamaktadır. Önemli Bilimsel Buluşlar Ve Sanatsal Yaratıcılık Ancak Bireyin Yetenekli Olduğu Konuya Aşırı Odaklanması Ile Gerçekleşmiştir. Bu Yönüyle Deha Ile Asperger Eğilimleri Iç Içe Geçmektedir.

Simurg Art Yayınları, Bilim Ve Felsefe Alanımızın Bilinen Saygın Yazarlarının-Araştırmacılarının Önemli Çalışmalarını “Bilim-Felsefe” Kategorisi Altında Yayınlamayı Sürdürecek.


Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler için Kılavuz

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri

Yazar: Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa sayısı: 248 Sayfa

Otizm tanısı aşamasında ve sonrasında anne ve babalar zor duygular yaşamaktadırlar. Bebeklerinin geleceği ile ilgili zihinsel tasarımlarını değiştirme zorunluluğu her aile için zordur. Otizmli çocukların aileleri bu zor duyguları yaşarken bir taraftan da zaman kaybetmeden çocukları için uygun tedavi yollarını bulmak zorundalar. Bu aşamada olan ailelerin mutlaka uzun süre onlara kılavuzluk yapacak bir uzmana ihtiyaçları vardır. Ancak günümüz koşullarında bu ihtiyaç her zaman karşılanmamaktadır.

Pek çok aile uygun uzmanlara ulaşmadığı için uygunsuz biçimde kaynaklarını tüketir. Bu kitap otizm tanısı alan çocukların ailelerine yaşamın bütün alanlarında kılavuzluk etmek için yazılmıştır. Aşağıda belirtilen alanlar, bu kitapta gündeme gelen bazı konulardır: *Otizm tanısı konulduktan sonra aile içi gereken düzenlemeler *Otizm ile ilgili uygun tedavi yaklaşımları *Otizmlilerin becerilerini evde geliştirme yöntemleri *Davranışsal sorunlarla evde başetme yöntemleri *Uyku ve beslenme düzensizlikleri ve başetme yöntemleri *Okul hayatında otizmli çocuğun sorunları ve başetme yöntemleri *Ergenlikteki sorunlar ve çözümleri *Erişkin çağında Otizm *Otizmli çocukların tıbbi hastalıklarına yaklaşım & Otizmli çocuk ve gençlerin annelerinin yazdıkları kendi otizm deneyimleri…


Otizm Spektrum Bozuklukları

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevi

Yazar: Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa Sayısı: 216

2017 yılında otizmin tanısı, sebepleri, seyri ve tedavi olanakları açısından neredeyiz? Otizmle ilgilenen bütün meslek grupları için başvuru kitabı.


Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlar ( 2. Baskı)

Yayım Tarihi : 8/2020

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevi

Yazar: Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa Sayısı: 1 Cilt / 240 Sayfa

Baskı Sayısı: 2

√ DEHB basitçe hiperaktivite veya akademik başarısızlık mı?
√ DEHB’nin tembellik, uyuşukluk, sorumsuzluktan farkı ne?
√ Bu bireylerin bebeklikleri, okul çağı, ergenlikleri ve erişkin çağı nasıldır?
√ Pek çok psikiyatrik sorunu aynı anda olan bireylerde DEHB ayırıcı tanısı nasıl yapılır?
√ DEHB’li bireylerde beyin işleyişi ve yapısı farklı mıdır?
√ Tedavi edilmemiş DEHB’li bireylerde neden depresyon, suça yönelme, madde kullanımı ve obezite daha sıktır?
√ Pek çok psikiyatrik sorunu aynı anda olan bireylerde DEHB tedavisi nasıl yapılır?


Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlar

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevi

Yazar: Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa Sayısı: 220

DEHB basitçe hiperaktivite veya akademik başarısızlık mı?

DEHB’nin tembellik, uyuşukluk, sorumsuzluktan farkı ne?

Bu bireylerin bebeklikleri, okul çağı, ergenlikleri ve erişkin çağı nasıldır?

Pek çok psikiyatrik sorunu aynı anda olan bireylerde DEHB ayırıcı tanısı nasıl yapılır?

DEHB’li bireylerde beyin işleyişi ve yapısı farklı mıdır?

(Tanıtım Bülteninden)


Nörogelişimsel Bozukluklar

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevi

Yazar: Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa Sayısı : 444

Dil Gelişim Bozuklukları, Dikkat Eksikliği Hiperkativite Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozuklukları, Zihinsel Yetersizlik, Motor Bozukluklar ve Otizm Spektrum Bozukluğu nörogelişimsel bozukluklar grubunu oluşturmaktadırlar.

Bu bozuklukların ortak özellikleri çocukluk çağında itibaren başlayan çeşitli gelişimsel aksamalar ile seyretmesi ve önemli bir çoğunlukta bu sorunların belli düzeylerde etkisinin yaşam boyu sürmesidir. Bu sebeple bu bireyler sıklıkla hem gelişimsel aksamalar hemde eklenmiş veya ikincil olarak gelişmiş ruhsal problemlerle uzmanlara başvurmaktadırlar.

Hem çocuk, ergen ve erişkin psikiyatrları, hemde nörologlar, pediyatrlar, psikologlar, özel eğitimciler ve konuşma terapistleri günlük pratiklerinde bu olgularla sık karşılaşmaktadırlar. Bu problemlerin erken tanınması ve tedavisi hem kısa vade hemde uzun vadede etkilenmiş birey ve ailesinin yaşam kalitesinde önemli katkı sağlamaktadır. Bu kitap bu alanda çalışan profesyonellerin gelişimsel aksamları olan bireylerin erken tanı ve tedavisi için donanımlarını artırmayı hedefleyerek kaleme alınmıştır.


Telefone-Randevu
TelefonWhatsApp