Kitaplar

Ebeveyn Eğitim Programı (Otizm ve Gelişimsel Aksamalı Çocuklar İçin)

Kitabın Yazarları:

 • Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes
 • Dr. Oktay Taymaz Sarı
 • Doç. Dr. Canan Tanıdır

Ebeveyn Egitim Programı (Otizm ve Gelisimsel Aksamalı Çocuklar Için)

Simurg Art Yayınları, akademik ve bilimsel çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Bilim serimizin ikinci kitabını yayınlıyoruz.  Kitabın hazırlanması için üç değerli bilim insanımız çaba harcadılar. “Simurg Art” olarak kendilerine teşekkür ederiz, bu kitap önemli bir boşluğu dolduracak.

Otizm ve gelişimsel aksamalı çocukların ebeveynleri evde çocuklarını nasıl daha iyi geliştirebileceklerini sıklıkla sormaktadırlar. Bu kitap çocuklarının;

 • Sosyal becerilerini geliştirmeyi,
 • Dil becerilerini kazanmasını,
 • Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmeyi,
 • Öz bakım becerilerini kazanmasını,
 • Davranışsal sorunlarını gidermeyi,
 • Beslenme sorunlarını çözmeyi,

amaçlayan aileler için evde neler yapabilecekleri ile ilgili bir kılavuz olarak kaleme alınmıştır.


Otizm Spektrum Bozuklukları

Kitabın Özellikleri
Adı: Otizm Spektrum Bozuklukları –Tanı ve Takip
Yazarı: Prof.Dr.Nahit Motavalli

Yayın Yılı: 2023
250 Sayfa

Kitabın ilk baskısı 2013, ikinci baskısı 2017 yılında yayınlanarak 2020 yılında tükenmiştir.
Başta çocuk ve erişkin psikiyatrları olmak üzeri, pek çok meslek grubu örneğin çocuk hekimleri, psikologlar, özel eğitimciler, konuşma terapistleri, ergoterapistler ve otizmle ilgilenen diğer uzmanlar için bir başvuru kaynağı niteliği taşımıştır.
Kitap için ulaşan olumlu geri bildirimler sonucunda, yazarı 3. baskıyı ciddi bir uğraş sonucu güncellemeye motive etmiştir ve kitap 2017-2023 yılları arasında yayımlanan araştırmalar gözden geçirilerek adeta yeniden yazılmıştır.
Bu kitap 10 bölümden oluşmaktadır: Tanım, Etiyopatogenez, Klinik özellikler ve klinik değerlendirme, Asperger Bozukluğu, OSB ye eşlik eden psikiyatrik bozukluklar, Eşlik eden tıbbı bozukluklar, Eğitsel tedaviler, İlaç tedavileri ve alternatif tedaviler.
Bu kitabın okuyucu hedef kitlesi uzmanlarla olmakla birlikte pek çok ailenin de yararlanacağı düşünülerek kullanılan terimler özenle seçilmiştir.


TANININ ÖTESİNDE OTİZM VE ASPERGER / BİLİM

Kitabın Yazarları:

 • Prof.Dr. Nahit Mukaddes
 • Doç.Dr. Ayşe Kılınçaslan
 • Doç.Dr. Sevcan Karakoç Demirkaya

Bu Kitapta Bu iki Durumun Bilinen Ve Bilinmeyen Yönlerini Bilimsel Veriler Ve Mesleki Deneyimlerimizle Birleştirerek Açıklamaya Çalıştık. ‘Nöroçeşitlilik’ Kavramı içerisinde Her Türden Gelişimsel Zorluğu Olan Ve Olmayan Bireylerin Birbirlerine Karşı Hoşgörülü Ve Destekleyici Bir Yaşam Sürdükleri Bir Dünya Dileğiyle Bu Kitapta Bir Araya Geldik.

Otizm Ve Asperger Denildiğinde Ilk Akla Gelen Yetersizlikler Olsa Da, Bu Kişilerde Farklı Zihinsel Süreçlerin Olması; Kendi Ilgi Alanlarında Daha Çok Yoğunlaşmalarını, O Alanda Genel Topluma Göre Daha Becerikli, Ayrıntıcı, Yaratıcı Ve Başarılı Olmalarını Da Sağlamaktadır. Önemli Bilimsel Buluşlar Ve Sanatsal Yaratıcılık Ancak Bireyin Yetenekli Olduğu Konuya Aşırı Odaklanması Ile Gerçekleşmiştir. Bu Yönüyle Deha Ile Asperger Eğilimleri Iç Içe Geçmektedir.

Simurg Art Yayınları, Bilim Ve Felsefe Alanımızın Bilinen Saygın Yazarlarının-Araştırmacılarının Önemli Çalışmalarını “Bilim-Felsefe” Kategorisi Altında Yayınlamayı Sürdürecek.


Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar :: Prof.Dr. Nahit Motavalli & Prof.Dr. Eyüp Sabri Ercan

Kitap: Yaşam Boyu Nörogelişimsel Bozukluklar
Editörler:
Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes
Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan
Yayın Yılı 2023 /  556 sayfa

Nörogelişimsel bozukluklar merkezi sinir sisteminin gelişimsel farklılıkları sebebi ile ortaya çıkan davranışsal, bilişsel, emosyonel, iletişimsel ve hareket bozukluklarinı kapsamaktadır. Otizm, dikkat eksikliği ,dil gelişim bozukluğu, zihinsel yetersizlik, tik bozuklukları ve öğrenme güçlükleri bu grup içinde yer almaktadır. Bu bozukluklar sıklıkla erken çocukluk çağından itibaren belirtileri görülmeye başlar ve pekçok birey de yaşam boyu devam eder. Bu bireylerin erken yaşta tanı konulması ve uygun tedavi yaklaşımlarının başlanması hayat kalitelerini ve işlevselliklerini artırmaktadır. Ancak bu süreç sadece çocuklukla sınırlı değildir ve mutlaka yetişkin çağında da donanımlı uzmanlar tarafından takip edilmeleri gerekmektedir. Bu kitap bu alanda bu bireylerle ilgili hekimler( Psikiyatr,Nörolog, Pediyatr,Aile hekimi ) ve tıp dışı uzmanların ( psikolog, konuşma terapisti, çocuk gelişim uzmanı, ergoterapistler) bilgi birikimini artırmaya yönelik önemli bir kaynaktır.Bu alanda uluslararası alanda pek çok bilimsel araştırmaya imza atmış bilim insanları tarafından yazılmıştır.


Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler için Kılavuz

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri

Yazar: Prof. Dr. Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa sayısı: 248 Sayfa

Otizm tanısı aşamasında ve sonrasında anne ve babalar zor duygular yaşamaktadırlar. Bebeklerinin geleceği ile ilgili zihinsel tasarımlarını değiştirme zorunluluğu her aile için zordur. Otizmli çocukların aileleri bu zor duyguları yaşarken bir taraftan da zaman kaybetmeden çocukları için uygun tedavi yollarını bulmak zorundalar. Bu aşamada olan ailelerin mutlaka uzun süre onlara kılavuzluk yapacak bir uzmana ihtiyaçları vardır. Ancak günümüz koşullarında bu ihtiyaç her zaman karşılanmamaktadır.

Pek çok aile uygun uzmanlara ulaşmadığı için uygunsuz biçimde kaynaklarını tüketir. Bu kitap otizm tanısı alan çocukların ailelerine yaşamın bütün alanlarında kılavuzluk etmek için yazılmıştır. Aşağıda belirtilen alanlar, bu kitapta gündeme gelen bazı konulardır: *Otizm tanısı konulduktan sonra aile içi gereken düzenlemeler *Otizm ile ilgili uygun tedavi yaklaşımları *Otizmlilerin becerilerini evde geliştirme yöntemleri *Davranışsal sorunlarla evde başetme yöntemleri *Uyku ve beslenme düzensizlikleri ve başetme yöntemleri *Okul hayatında otizmli çocuğun sorunları ve başetme yöntemleri *Ergenlikteki sorunlar ve çözümleri *Erişkin çağında Otizm *Otizmli çocukların tıbbi hastalıklarına yaklaşım & Otizmli çocuk ve gençlerin annelerinin yazdıkları kendi otizm deneyimleri…


Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlar ( 2. Baskı)

Yayım Tarihi : 8/2020

Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevi

Yazar: Nahit Motavalli Mukaddes

Sayfa Sayısı: 1 Cilt / 240 Sayfa

Baskı Sayısı: 2

√ DEHB basitçe hiperaktivite veya akademik başarısızlık mı?
√ DEHB’nin tembellik, uyuşukluk, sorumsuzluktan farkı ne?
√ Bu bireylerin bebeklikleri, okul çağı, ergenlikleri ve erişkin çağı nasıldır?
√ Pek çok psikiyatrik sorunu aynı anda olan bireylerde DEHB ayırıcı tanısı nasıl yapılır?
√ DEHB’li bireylerde beyin işleyişi ve yapısı farklı mıdır?
√ Tedavi edilmemiş DEHB’li bireylerde neden depresyon, suça yönelme, madde kullanımı ve obezite daha sıktır?
√ Pek çok psikiyatrik sorunu aynı anda olan bireylerde DEHB tedavisi nasıl yapılır?


Telefone-Randevu
TelefonWhatsApp