Akademik Etkinlikler

Akademik Etkinlikler

1- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda nöropsikolojisik değerlendirme (Dr.Meltem Kora, 1998)

2- Çocuk ve Ergenlerde sosyal fobiler. (Dr.Türkay Demir, 1998)

3- Otizmde immun faktörlerlerin rolü (Dr.Behiye Alyanak, 1998)

4- Alkoliklerin çocuklarında DEHB (Dr. Nimet Kaynak, 2002)

5- Bipolar tanılı hastaların çocuklarında DEHB (Dr.Osman Abali, 2003)

6- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda OKB yaygınlığı (Dr.Zerrin Topcu, 2004)

7- Pediatrik OKB si olanlarda Nöropsikolojik değerlendirme. (Dr.Gokce Yazıcıoglu, 2004)

8- İşitme engellilerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Prevalansı (Dr.Human elbi 2006)

9- Serebral Palcy lilerde otizm prevalansı. (Dr.Ayse kılıncaslan 2006)

10- DEHB lilerde Bipolar komorbiditesi (Gozde Lus 2008)

11- Asperger bozukluğu olanlarda Psikiyatrik komorbidite (Dr.Canan Tanıdır 2008)

12- İşitme engellilerde otizm prevalansı ve eşlik eden risk faktörleri (Dr.Timur Şevketoglu 2008)

13- Yüksek işlevli otistiklerde psikiyatrik komorbidite (Dr.Sabri Her guner 2008)

14- Otizm Spektrum Bozukluklarında Travma sonrası stres bozukluğu (Dr Mohammad Mehtar)

• Journal of Pediatric Neurology

• Journal of Autism & Developmental Disorder

• International Journal of Autism

• Journal of Intellectual disability Research

• Autism Research

• Nörpsikiyatri Arşivi

• Tıp fakültesi Mecmuası

• Yeni Sempozyum

• Türk Psikiyatri Dergisi

• TÜRK Nöropsikiyatri Derneği

• Türkiye Çocuk ve Gençelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği

• Çocuk akıl Sağlığı Derneği

• Dünya Biyolojik Psikiyatri Derneği

• INSAR (International studies on autism research)

• The Society for Neuroscience

• Istanbul Tabip Odası

• Türk Tabipler Birliği

• I. Gelişimsel Nöropsikiyatri Bozukluklar Toplantıları & I.Istanbul Otizm sempozyumu (2003)(Kongre Başkanlığı)

• II. Uluslararası Gelişimsel Nöropsikiyatri Bozukluklar Toplantıları&I.Istanbul Otizm sempozyumu (2004) (Kongre Başkanlığı)

• III. Uluslararası Gelişimsel Nöropsikiyatri Bozukluklar Toplantıları. Otizm & DEHB sempozyumu (2006) (Kongre Başkanlığı)

• IV.25inci Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiayatriisi Kongresi –İstanbul 2015(Kongre Başkanlığı)

Telefone-Randevu
TelefonWhatsApp